Posted by lovisa
Populär mat

Populär mat som spritt sig över världen är vid första tanken pizza, hamburgare och tacos. De finns i många olika varianter och tilltalar många människ

Fortsätt läsa
Posted by lovisa
Nationalrätter

Alla länder bör ha en nationalrätt, en signaturrätt som representerar deras land. Någon maträtt som är starkt kopplat på något sätt till landet i fråg

Fortsätt läsa
Posted by lovisa
Korv med bröd

Korv med bröd är en rätt som finns i många delar av världen. Vad är det som gör att denna rätt är så populär? Kan det ha att göra med att den är enkel

Fortsätt läsa