Posted By lovisa
Mat i olika världsdelar

Undrar egentligen vad det är som gör att mat ser så olika ut beroende i vilken världsdel du befinner dig? Vad är det som gör att det finns mycket snabbmat i väst och ris och grönsaker i Asien? Är det beroende på hur kulturen ser ut, är det vad folket är vana vid? Eller är det kanske inte så definierat ändå, utan att det tolkas så beroende på vilka nyheter som förs fram om landet?

Mat är spännande och det förenar människor. Det blir till en social stund och är en basal vara för överlevnad. Många kanske njuter av maten mer och andra äter mest för att det behövs för överlevnad. Men oavsett vilket så är det något som finns världen över och som beskrivs ovan så är det mycket som skiljer sig beroende på världsdel.

Kan väder och vind ha inverkan också på hur maten ser ut runt om i världen? I Asien är det ett varmare klimat och mycket självodling, ris och grönsaker kan då bli en lättillgänglig vara och med detta sjunker också kostnaden. I väst har snabbmaten blivit populär vilket då också sänker priset på den som gör det än mer lockande att handla det.

lizen