Posted By lovisa
Mat för barn

Vad barn skall få i sig för näring finns det olika rekommendationer kring, och detta i genom olika åldrar. När barnen är mindre behövs en viss mängd näring medans när barnen sedan blir allt äldre och mer rörliga så behöver näringen läggas upp olika. Detta är dock rekommendationer som så allting annat vilket då också kan skilja sig beroende på vem som ger ut rekommendationen.

Förmodligen så går den största delen av befolkningen på känsla och på sunt förnuft, även om detta kan skilja sig från person till person. Rekommendationer är trots allt ändå enbart rekommendationer och ej någon annan skrift som är tvungen att följas, men en bra riktlinje för de som ej vet och är intresserade.

Likväl barn som vuxna behöver olika sorts näring för att kroppen skall må bra och för att dagarna skall orkas med. Men även vitaminer och mineraler behövs med detta för att alla funktioner i kroppen skall fungera. Under vinterhalvåret är det vanligt med kosttillskott som D-vitamin då det är mindre mängd ljus som annars kommer naturligt under sommarhalvåret. Det kan även vara svårt att få i sig all den mängd vitaminer som behövs via kosten och det är då extra kosttillskott kan göras för att kroppen skall kunna tillgodo se sig detta.

lizen