Posted By lovisa
Hemkunskap i skolan

Hemkunskap är ett ämne som läses i den svenska skolan i grundskolan. Detta är en ingång för att börja lära sig laga mat, men även för att lära sig mer om näringsvärden och även om övrigt hushållsarbete. Ämnet börjar att läsas i senare delen av mellanstadiet och fortsätter sedan under högstadiet.

Genom att lägga kunskapen i de lägre åldrarna gör att intresset för matlagning kan börja växa i tid. Det kan även vara en trevlig brytpunkt just under skoltid, då det blir ett praktiskt ämne mitt bland alla andra teoretiska ämnen, vilket då gör att det möjligen blir extra roligt att ta till sig kunskapen.

Även om nyheterna emellanåt rapporterar att grundskolans betyg sänks allt mer, så är ändå Sveriges skolgång glädjande. Det är en obligatorisk skolgång där även material och luncher är gratis, detta är få förunnat gentemot andra länder där det kan bli en klassfråga vilka som har råd att studera och inte. Genom den svenska skolan finns möjlighet till kunskap, inte bara grundläggande kunskap så som matematik, svenska och engelska, utan även genom praktiska ämnen i bland annat slöjd, hemkunskap och idrott. En blandning av mycket och en chans för alla att få bred kunskap tidigt i livet.

lizen